Bakit kailangang lumahok ng kabataan sa Mayo Uno?


"Workers and peoples of the world, unite! We have nothing to lose but our chains!" Ito ang mga salita ni Vladimir Lenin sa Ikatlong Internationale upang bigyang-diin ang kahalagahan ng pagbubuklod ng lahat ng pinagsasamantalahan at aping uri para sa pagtatagumpay ng sosyalismo. Nauna nang nabanggit ni Karl Marx ang mga katagang "Workers of the world, unite!..." sa kanyang akdang Manipesto ng mga Komunista na isinulat kasama si Friedrick Engels noong 1848.

Walang kapayapaan sa bayang lugmok sa napakatinding kahirapan. Ang masang anakpawis na ubos-lakas ang pagsisikap maitawid lamang ang araw-araw ay patuloy na binubusabos ng mga ganid na malalaking burgesya kumprador, panginoong maylupa at imperyalista sa kanilang layuning gatasan ang ating lakas-paggawa ng bilyun-bilyong tubo.

Ngunit ang gobyernong Aquino na inaasahan nating poprotekta sa karapatan ng mamamayan ang siya pang nagbibigay-katwiran sa pagkaganid ng 1% sakim sa tubo. Hinahawan nito ang daan para ibayong dambungin ng mga sakim ang ating likas-yaman at kontrolin ang mga pampublikong industriya. Tagapamandila ang gobyernong ito ng imperyalistang globalisasyon, isang polisiya ng mga imperyalista upang mangamkam ng super-tubo sa mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas.

1. Kontrolado ng iilan ang yaman ng bansa, habang dayukdok sa matinding kahirapan ang maralita!

Ayon sa pag-aaral, nagkakahalaga ng US$21.4 billion ang pangkabuuang yaman ng 25 pinakamayayamang Pilipino, katumbas na ito ng taunang kita ng 55.4 milyong Pilipino!

Kabilang sa pinakamayayamang ito sina Henry Sy, Lucio Tan, Gokongwei, Lopez, Cojuangco-Aquino at Ayala.

2. Pinopondohan ang utang, korupsyon at militar, budget cut naman sa serbisyong panlipunan!

BADYET ng GOBYERNO
(bilyong piso) 2010 2011
Utang-panlabas 327 357
Pork barrel 10.9 24.8
Militar 96.2 104.7
Edukasyon 199 231
Kalusugan 40 36
Pabahay 5.2 5.6

Nananatiling pinakamataas ang pondo ng utang-panlabas na hindi naman direktang pinakikinabangan ng taumbayan. Patuloy pang lumalaki ang pondo para sa pork barrel na isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng korupsyon. Ang sandatahang militar nama’y binubusog ng lumalaking pondo gayong ito ang napatunayang numero unong korap na ahensya ng gobyerno. Sa kabila nito, dayukdok ang pondo sa edukasyon na tumatanggap lamang ng 3.9% mula sa Gross Domestic Product ng bansa, malayo sa rekomendasyon ng United Nations na 6%. Higit namang mas dayukdok ang serbisyong pangkalusugan at pabahay dahil sa kakarampot na pondo!

3. Sumisirit ang presyo ng petrolyo, batayang bilihin at serbisyo, nakapako naman sa mababa ang pasahod!

Noong nakaraang taon (Enero-Hunyo 2011), 19 na beses nagtaas ng presyo ng langis, ngunit siyam na beses lamang nag-rollback. Kahit nitong bagong taon, nagtaas pa rin ng paulit-ulit ang presyo nito na nagresulta sa siyam na pisong overpricing!

Ang bigas na pangunahing pangangailangan sa hapag-kainan ay tumaas ang presyo mula P25 kada kilo patungong halos P35. Tumaas din ang minimum na pamasahe mula P7 tungong P8.50 ngayong Marso! Nagsunuran na rin ang pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin, dahilan upang lalong lumiit ang tunay na halaga ng sahod na nakapako pa rin sa minimum nitong P404 kada araw sa Kamaynilaan at mas mababa pa sa ibang rehiyon. Samantala, wala pang sangkatlo o 29.4 milyon Pilipino lamang ang nakarehistro sa SSS at GSIS.

Walang kakayanan ang sistemang kontrolado ng iilan ang lumikha ng sapat at nakabubuhay na trabaho. Umaabot na sa 52% ng pwersang paggawa o 4.4 milyon ang walang trabaho at 16.4 milyon naman ang kulang ang trabaho. Dahil dito, 4,030 kada araw ang nangingibang bansa upang magpaalipin sa dayuhan.

Patuloy pang sinusupil ang mga unyon ng mga manggagawa. Halimbawa nito ang naging malawak na tanggalan sa Coca-Cola Phils, Philippine Airlines, Honda Cars, Toyota, garments industry at mga enklabo. Dahil hindi regular sa trabaho, ang mga kontraktwal ay pinagbabawalan ng batas na mag-unyon, dahilan upang bumaba mula 2.79 milyon tungong 1.79 milyon na lamang ang mga manggagawang bahagi ng unyon.

4. Pito pa rin sa 10 pagsasaka ang walang lupang sakahan, papatindi ang pangangamkam at pagpapalit-gamit ng lupa!

Sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, bigo ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms na ipamahagi sa mga magsasaka ang mga lupaing kinamkam sa kanila. Ang pamamahagi ng Hacienda Luisita ay hindi pa dulot ng repormang ito kundi sa tuluy-tuloy na lumalakas na panawagan ng taumbayan na buwagin ang monopolyo sa lupa ng mga panginoong maylupa. Sa ribalan ng hudikatura at ng ehekutibo-lehislatura na kontrolado ni Aquino, nauunsyami pa ang pamamahagi ng Luisita at balak pang maghabol ng monopolistang Conjuangco-Aquino na kumita mula sa pamamahagi nito sa pamamagitan ng paniningil ng bayad mula sa mga magsasaka!

Tuluy-tuloy naman ang pagpapalit-gamit ng lupain sa kanayunan – mula sakahan tungong mga pribadong resort, club house, sea port, subdivision at golf courses. Pangunahin ngayong land-grabber ang SM Development Corporation na pagmamay-ari ni Henry Sy.

Dahil sa malawakang pagpapalayas ng mga magbubukid sa kanayunan, malawakan din ang paglikas nila tungong kalunsuran upang maging bahagi ng reserbang hukbo ng paggawa. Dahil sa kawalan ng trabaho at nakabubuhay na sahod, sila ang madalas nagiging iskwater at, dahil sa kadesperaduhan, napapailalim sa kriminalidad at anti-sosyal na gawain upang mabuhay.

5. Marahas na dinedemolish ang mga maralita upang bigyang-daan ang pagkaganid ng iilan!

Aabot na sa 14 milyon ang mga maralitang tagalunsod sa bansa, 497,000 pamilya nito ay nasa Metro Manila. Nitong nakaraan nasaksihan natin ang mararahas na magdedemolish sa mga kabahayan ng maralita sa Silverio Compound sa Paranaque, kung saan apat ang napatay ng pamamaril ng mga pulis, dalawa rito ay menor-de-edad, habang 40 pa ang sugatan. Halimbawa ang nangyari sa Silverio sa mga mararahas na demolisyon halimbawa sa Sitio San Roque, Diliman, North Triangle, Quezon City at Dasmarinas, Cavite.

Ang mga demolisyong ito ay marahas isinasagawa katuwang pa mismo ang gobyerno upang magbigay-daan sa mga pribadong negosyo.

6. Kinikitil ang ating karapatang sibil, pinatatahimik ang sambayanang nakikibaka, pinapatay ang taumbayan!

Walang pinag-iba ang rehimeng US-Aquino sa nauna sa kanyang si Arroyo sa pambubusabos sa karapatan ng taumbayan. Apatnapu’t lima na ang kaso ng pampulitikang pamamaslang, lima ang dinukot at nawawala at 300 pa ang mga bilanggong pulitikal na bunga ng anti-mamamayang programa nitong Oplan Bayanihan.

Idinadahilan pa ang isyu ng Scarboro at Spratlys para papasukin sa bansa ang mga tropang Kano sa bisa ng Balikatan Exercises at Visiting Forces Agreement gayong ang tunay na interes ng rehimeng US-Aquino ay gawing base militar ang bansa para sa pagpapalawak ng kontrol-militar nito sa Asya-Pasipiko.

Malinaw na walang pagbabago sa ilalim ni Aquino. Kaya ngayong Mayo Uno ay ang araw ng protesta ng manggagawa at buong sambayanan. Tayo ang 99% laban sa 1% sakim! Kabataan, tayo ang tagapagmana ng bukas. Sa gitna ng kahirapan, higit kailangan ang pakikipagkapit-bisig natin sa sambayanan upang isulong ang pagbabagong panlipunan!

IMPERYALISTANG GLOBALISASYON, LABANAN!
NOYNOY, INUTIL SA KARAINGAN NG BAYAN, LABANAN!

 

Para sa mga larawan ng pagkilos ng Timog Katagalugan sa pangunguna ng PAMANTIK-KMU noong Mayo Uno 2012, i-click ito.

Advertisements


We know you want to speak up. Share your insights here...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s