Bakit kailangang lumahok ng kabataan sa Mayo Uno?

"Workers and peoples of the world, unite! We have nothing to lose but our chains!" Ito ang mga salita ni Vladimir Lenin sa Ikatlong Internationale upang bigyang-diin ang kahalagahan ng pagbubuklod ng lahat ng pinagsasamantalahan at aping uri para sa pagtatagumpay ng sosyalismo. Nauna nang nabanggit ni Karl Marx ang mga katagang "Workers of the world, unite!..." sa kanyang akdang Manipesto ng mga Komunista na isinulat kasama si Friedrick Engels noong 1848.

Walang kapayapaan sa bayang lugmok sa napakatinding kahirapan. Ang masang anakpawis na ubos-lakas ang pagsisikap maitawid lamang ang araw-araw ay patuloy na binubusabos ng mga ganid na malalaking burgesya kumprador, panginoong maylupa at imperyalista sa kanilang layuning gatasan ang ating lakas-paggawa ng bilyun-bilyong tubo.

Ngunit ang gobyernong Aquino na inaasahan nating poprotekta sa karapatan ng mamamayan ang siya pang nagbibigay-katwiran sa pagkaganid ng 1% sakim sa tubo. Hinahawan nito ang daan para ibayong dambungin ng mga sakim ang ating likas-yaman at kontrolin ang mga pampublikong industriya. Tagapamandila ang gobyernong ito ng imperyalistang globalisasyon, isang polisiya ng mga imperyalista upang mangamkam ng super-tubo sa mga mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas.

1. Kontrolado ng iilan ang yaman ng bansa, habang dayukdok sa matinding kahirapan ang maralita!

Ayon sa pag-aaral, nagkakahalaga ng US$21.4 billion ang pangkabuuang yaman ng 25 pinakamayayamang Pilipino, katumbas na ito ng taunang kita ng 55.4 milyong Pilipino!

Kabilang sa pinakamayayamang ito sina Henry Sy, Lucio Tan, Gokongwei, Lopez, Cojuangco-Aquino at Ayala.

2. Pinopondohan ang utang, korupsyon at militar, budget cut naman sa serbisyong panlipunan!

BADYET ng GOBYERNO
(bilyong piso) 2010 2011
Utang-panlabas 327 357
Pork barrel 10.9 24.8
Militar 96.2 104.7
Edukasyon 199 231
Kalusugan 40 36
Pabahay 5.2 5.6

Nananatiling pinakamataas ang pondo ng utang-panlabas na hindi naman direktang pinakikinabangan ng taumbayan. Patuloy pang lumalaki ang pondo para sa pork barrel na isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng korupsyon. Ang sandatahang militar nama’y binubusog ng lumalaking pondo gayong ito ang napatunayang numero unong korap na ahensya ng gobyerno. Sa kabila nito, dayukdok ang pondo sa edukasyon na tumatanggap lamang ng 3.9% mula sa Gross Domestic Product ng bansa, malayo sa rekomendasyon ng United Nations na 6%. Higit namang mas dayukdok ang serbisyong pangkalusugan at pabahay dahil sa kakarampot na pondo!

3. Sumisirit ang presyo ng petrolyo, batayang bilihin at serbisyo, nakapako naman sa mababa ang pasahod!

Noong nakaraang taon (Enero-Hunyo 2011), 19 na beses nagtaas ng presyo ng langis, ngunit siyam na beses lamang nag-rollback. Kahit nitong bagong taon, nagtaas pa rin ng paulit-ulit ang presyo nito na nagresulta sa siyam na pisong overpricing!

Ang bigas na pangunahing pangangailangan sa hapag-kainan ay tumaas ang presyo mula P25 kada kilo patungong halos P35. Tumaas din ang minimum na pamasahe mula P7 tungong P8.50 ngayong Marso! Nagsunuran na rin ang pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin, dahilan upang lalong lumiit ang tunay na halaga ng sahod na nakapako pa rin sa minimum nitong P404 kada araw sa Kamaynilaan at mas mababa pa sa ibang rehiyon. Samantala, wala pang sangkatlo o 29.4 milyon Pilipino lamang ang nakarehistro sa SSS at GSIS.

Walang kakayanan ang sistemang kontrolado ng iilan ang lumikha ng sapat at nakabubuhay na trabaho. Umaabot na sa 52% ng pwersang paggawa o 4.4 milyon ang walang trabaho at 16.4 milyon naman ang kulang ang trabaho. Dahil dito, 4,030 kada araw ang nangingibang bansa upang magpaalipin sa dayuhan.

Patuloy pang sinusupil ang mga unyon ng mga manggagawa. Halimbawa nito ang naging malawak na tanggalan sa Coca-Cola Phils, Philippine Airlines, Honda Cars, Toyota, garments industry at mga enklabo. Dahil hindi regular sa trabaho, ang mga kontraktwal ay pinagbabawalan ng batas na mag-unyon, dahilan upang bumaba mula 2.79 milyon tungong 1.79 milyon na lamang ang mga manggagawang bahagi ng unyon.

4. Pito pa rin sa 10 pagsasaka ang walang lupang sakahan, papatindi ang pangangamkam at pagpapalit-gamit ng lupa!

Sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, bigo ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms na ipamahagi sa mga magsasaka ang mga lupaing kinamkam sa kanila. Ang pamamahagi ng Hacienda Luisita ay hindi pa dulot ng repormang ito kundi sa tuluy-tuloy na lumalakas na panawagan ng taumbayan na buwagin ang monopolyo sa lupa ng mga panginoong maylupa. Sa ribalan ng hudikatura at ng ehekutibo-lehislatura na kontrolado ni Aquino, nauunsyami pa ang pamamahagi ng Luisita at balak pang maghabol ng monopolistang Conjuangco-Aquino na kumita mula sa pamamahagi nito sa pamamagitan ng paniningil ng bayad mula sa mga magsasaka!

Tuluy-tuloy naman ang pagpapalit-gamit ng lupain sa kanayunan – mula sakahan tungong mga pribadong resort, club house, sea port, subdivision at golf courses. Pangunahin ngayong land-grabber ang SM Development Corporation na pagmamay-ari ni Henry Sy.

Dahil sa malawakang pagpapalayas ng mga magbubukid sa kanayunan, malawakan din ang paglikas nila tungong kalunsuran upang maging bahagi ng reserbang hukbo ng paggawa. Dahil sa kawalan ng trabaho at nakabubuhay na sahod, sila ang madalas nagiging iskwater at, dahil sa kadesperaduhan, napapailalim sa kriminalidad at anti-sosyal na gawain upang mabuhay.

5. Marahas na dinedemolish ang mga maralita upang bigyang-daan ang pagkaganid ng iilan!

Aabot na sa 14 milyon ang mga maralitang tagalunsod sa bansa, 497,000 pamilya nito ay nasa Metro Manila. Nitong nakaraan nasaksihan natin ang mararahas na magdedemolish sa mga kabahayan ng maralita sa Silverio Compound sa Paranaque, kung saan apat ang napatay ng pamamaril ng mga pulis, dalawa rito ay menor-de-edad, habang 40 pa ang sugatan. Halimbawa ang nangyari sa Silverio sa mga mararahas na demolisyon halimbawa sa Sitio San Roque, Diliman, North Triangle, Quezon City at Dasmarinas, Cavite.

Ang mga demolisyong ito ay marahas isinasagawa katuwang pa mismo ang gobyerno upang magbigay-daan sa mga pribadong negosyo.

6. Kinikitil ang ating karapatang sibil, pinatatahimik ang sambayanang nakikibaka, pinapatay ang taumbayan!

Walang pinag-iba ang rehimeng US-Aquino sa nauna sa kanyang si Arroyo sa pambubusabos sa karapatan ng taumbayan. Apatnapu’t lima na ang kaso ng pampulitikang pamamaslang, lima ang dinukot at nawawala at 300 pa ang mga bilanggong pulitikal na bunga ng anti-mamamayang programa nitong Oplan Bayanihan.

Idinadahilan pa ang isyu ng Scarboro at Spratlys para papasukin sa bansa ang mga tropang Kano sa bisa ng Balikatan Exercises at Visiting Forces Agreement gayong ang tunay na interes ng rehimeng US-Aquino ay gawing base militar ang bansa para sa pagpapalawak ng kontrol-militar nito sa Asya-Pasipiko.

Malinaw na walang pagbabago sa ilalim ni Aquino. Kaya ngayong Mayo Uno ay ang araw ng protesta ng manggagawa at buong sambayanan. Tayo ang 99% laban sa 1% sakim! Kabataan, tayo ang tagapagmana ng bukas. Sa gitna ng kahirapan, higit kailangan ang pakikipagkapit-bisig natin sa sambayanan upang isulong ang pagbabagong panlipunan!

IMPERYALISTANG GLOBALISASYON, LABANAN!
NOYNOY, INUTIL SA KARAINGAN NG BAYAN, LABANAN!

 

Para sa mga larawan ng pagkilos ng Timog Katagalugan sa pangunguna ng PAMANTIK-KMU noong Mayo Uno 2012, i-click ito.

Advertisements

Youth rally on Earth Day in SM Calamba faced violent dispersal; Protesters slam Henry Sy for ‘corporate greed’, Aquino for ‘noynoying’ on envi issues

Around 25 youth who staged lightning rally in front of SM Calamba on Earth Day against ‘corporate greed’ of Henry Sy were violently dispersed – women were beaten, a student was injured and equipment of the local press covering the event was also confiscated – by some 15 SM security forces and a couple of Calamba traffic officers.

“These security forces are so vicious,” Carla Bertulfo, member of Kabataan Partylist-Southern Tagalog said in teary eyes. “Sinikmuraan kami (hit on the torso), and they shouted on us ‘putang ina niyo!’” she continued.

At around 2 p.m. the youth groups Anakbayan-Southern Tagalog, League of Filipino Students-UPLB and Kabataan Partylist-Southern Tagalog assembled in front of SM Calamba. Meanwhile, combined elements of Calamba Public Ordinance and Safety Officers and SM security forces immediately encircled around the protesters, who are shouting “Dagdagan ang puno, huwag ang tubo!” and “SM at Henry Sy, salot!”

Another three men in civilian attire allegedly included among the SM security forces repeatedly grabbed the camera used by local media men covering the event.

Soon after the dispersal, the protesters held their program along the national road in front of SM Calamba. While Bertulfo delivers her speech, the same security forces and traffic officers pushed the protesters toward the other end of the road and confiscated their flags, streamers and placards. One flag bearer was hit on the toes by a security force causing the former light injuries.

“Earth Day is a day of protest for the youth. We cannot let the likes of Henry Sy who are driven with corporate greed destroy our rich natural resources,” Bertulfo said, emphasizing the recent tree balling that occurred in Baguio City and land-use conversion in Nasugbu, Batangas. Bertulfo, a BS Biology graduate in UP Los Banos revealed the conversion of about 8,000-hectare Hacienda Looc in Batangas into private resorts, club houses, sea ports and golf course.

Meanwhile, Bertulfo expressed her dissatisfaction towards the Aquino government’s “lack of appropriate action” on the glaring environmental destruction. “As usual, Mr. Aquino is ‘noynoying’ on this day. Instead of upholding national patrimony and environmental protection, he turned a blind eye on the potential coral reef destruction in Palawan due to Balikatan exercises’ plans to have live ammunitions underwater,” she said.

The group was able to retrieve their protest materials, including the local press camera. They transferred to the City Terminal where they hold another peaceful program.

“We are resolved to bring the issue of environmental destruction to a widespread protest. This is the beginning of our series of protest actions that will culminate on May 1, as we celebrate international Labor Day,” Bertulfo ended. ###

For further details, please contact Christina Madeja at 09058915908 or visit http://www.anakbayanuplb.wordpress.com


‘Dagdagan ang puno, hindi ang tubo!’ (A statement of Anakbayan-Southern Tagalog on Earth Day protest in SM Calamba)

 Puno ka ba?

Kasi gusto kitang i-earth ball, at sirain!

Kung magpipick-up line si Henry Sy, ganito marahil ang kanyang linya!

Kamakailan, naging maingay ang protesta ng mga taga-Baguio sa naganap na tree-balling, o paghuhukay ng mga puno. Kasabay nito, tinutulan nila ang balak na expansion ng SM Baguio at pinanawagan ang “Occupy SM” bilang porma ng protesta. Lumawak ang suporta ng kampanyang ito. Maraming pumirma sa manipesto na nananawagang ng “CUT THE CORPORATE GREED! SAVE THE BAGUIO PINE TREES!” Naging trending din sa Twitter ang #Save BaguioPineTrees.

Ganito natin minamahal ang inang kalikasan! Hindi tayo papayag na lapastanganin ang napakahalagang yaman natin sapagkat batid nating nakasalalay dito ang sariwang hangin, malinis na tubig at malusog na kapaligiran para sa ating mga anak, sa mga susunod na salinlahi.

Sino nga ba si Henry Sy? Siya ay kilala ng marami bilang ang multi-billionaire na may-ari ng SM Supermalls. Ngunit para sa uring anakpawis:

Si Henry Sy ay isang malaking burgesya-komprador para sa mga makabayan, ang tinaguriang “retail king” ng bansa dahil sa SM. Kumikita siya ng bilyon-bilyong piso mula sa paglalako nito ng mga dayuhang kalakal sa kanyang mall. Katulad niya ang mga mapagsamantala tulad nina John Gokongwei, Lucio Tan at mga Ayala.

Si Henry Sy ay land-grabber para sa mga magsasaka at maralita sa kalunsuran. Siya ang may pakana sa pagpapalit-gamit ng mga lupang taniman sa Hacienda Looc upang gawing komersyal na daungan, resort at golf course. Siya rin ang notorious na tagatibag ng mga bahay ng mga maralitang lunsod sa may Paranaque upang tayuan ng kanyang condominium building.

Si Henry Sy ay union-buster para sa mga manggagawa. Kilala ng mga manggagawa ng SM si Henry Sy bilang tuod sa isyu ng pang-aabusong sekswal sa mga saleslady nito noong 1990, 1994 at 1999. Marahas din ang atake ng pinagmamay-arian nitong SM sa mga nagwelga noong 2003 laban sa tanggalan, pang-aabuso at kontraktwalisasyon sa mall nito.

Dagdagan ang puno, hindi ang tubo! Sa matagal na panahon, ipinagtutulakan ni Henry Sy ang di umano’y “social corporate responsibility” ngunit kinukubli naman ang pagkakamal ng bilyun-bilyong tubo mula sa pangwawasak ng kalikasan para lamang bigyang daan ang mga negosyo nitong maka-dayuhan at kontra-mamamayan.

Kaugnay ng paglaban sa pananalasa sa kalikasan, naging pambansa rin ang kampanya ng sambayanan upang labanan ang dayuhang pandarambong sa ating yamang mineral. Umabot na kasi sa 1, 151, 514 ektarya ang pinagmamay-arian ng 353 lamang na dayuhang kumpanya ng pagmimina! Tinanggihan din ni Aquino ang panukala ng League of Municipalities of the Philippines para kahit sana sa pansamantalang pagpapatigil ng malalaking pagmimina sa bansa.

Samantala, itinataguyod naman ni Bayan Muna Representative Teodoro Casino ang People’s Mining Bill sa konggreso upang bigyang-diin ang kagalingan ng taumbayan at industriyalisasyon sa halip na tubo.

Patuloy rin ang pagkalbo sa kagubatan! Umabot na sa 1,422,190 ektarya ng kagubatan ang nakapailalim sa mga kasunduan ng pagtotroso. Gayong nakakalbo na, ang mga kagubatan ay hinayaan ni Aquino na gatasan ng mga malalaking magtotroso!

Patuloy rin ang pagsira sa yamang-dagat! Pinayagan ni Aquino ang pagpasok kamakailan ng mga tropa ng Amerika. Bahagi ng tinaguriang Balikatan Exercises ay ang pagpapasabog ng mga live ammunition sa ilalim ng dagat sa Palawan. Makasisira ito ng coral reefs ngunit pinababayaan ng rehimeng Aquino!

Itinutulak pa ni Aquino ang pag-ooperate ng mga maruruming planta ng karbon. Pinaboran nito ang pagbubukas ng dalawang dambuhalang planta ng karbon – ang 164 megawatts (MW) PEDC Iloilo Coal Power Plant at ang 200MW 200 MW KSPC Cebu Coal Power Plant. Na pinagmamay-arian ng malalaking burgesya kumprador at mga dayuhang korporasyon mula sa Korea at Taiwan. Habang tayo’y pinahihirapan sa mataas na buwis, ang malaking kumpanayang Aboitiz pa ang hindi pinagbayad ng P25 milyong buwis para maitayo ang coal power plan nito sa Zambales at Davao City!

Maging ang yamang enerhiya ay ibinubuyangyang sa dayuhan! Hinayaan ng rehimeng Aquino ang tuluy-tuloy at walang-humpay na paghahanap ng langis at gas sa Sulu Sea ng Exxon Mobil, pinakamalaking kumpanya sa mundo. Wala ring humpay ang pagpapabaya ng rehimeng Aquino na pagkakitaan ang iilan na nga lang nating power plants tulad ng 109MW Naga 1 at Naga 2 Coal Power Plants, 37MW Naga Diesel Power Plant, at 165MW Casecnan Hydroelectric Dam!

Sa ngalan ng pagmamahal sa inang kalikasan at inang bayan! Mayaman ang Pilipinas sa likas-yaman, ngunit naghihirap ang sambayanan. Malinaw pa sa sikat ng araw ang dahilan nito – kontrolado ng iilang gahaman ang ating kalikasan! Nagiging posible ito dahil inutil ang rehimeng Aquino upang itaguyod ang interes ng sambayanan na gamitin para sa ating kabuhayan ang likas-yaman ng bansa. Bagkus, inihahain ni Aquino na parang handa sa pyesta ang ating likas-yaman sa mga dayuhan, burgesya-komprador at asederong bwaya sa tubo!

Pinatunayan ng mamamayan sa Palawan at Baguio City na tanging sa sama-samang pagkilos lamang natin maipagtatanggol ang ating kalikasan.

DAGDAGAN ANG PUNO, HINDI ANG TUBO!

MINING ACT 1995, IBASURA! PEOPLE’S MINING BILL, IPASA!

IPAGTANGGOL ANG PAMBANSANG PATRIMONYA!

TAYO ANG 99% LABAN SA 1% DAYUHAN, BURGESYA-KOMPRADOR AT ASENDERONG GAHAMAN!

APRIL 24 ANTI-BALIKATAN EXERCISES PROTEST ACTION, JUNCTION, LOS BANOS | APRIL 27 CARAVAN TO US EMBASSY | MAY 1 MAY 1ST REGIONAL PROTEST ACTION, CROSSING, CALAMBA


Condemning recent Baguio tree balling: Youth slam Sy’s ‘corporate greed’, Aquino’s ‘noynoying’ on Earth Day

PRESS RELEASE

APRIL 22, 2012

Condemning recent Baguio tree balling

Youth slam Sy’s ‘corporate greed’, Aquino’s ‘noynoying’ on Earth Day

”]

Youth and students storm SM Calamba today condemning the SM Group of Companies prime owner Henry Sy’s ‘corporate greed’. The protesters also slam Aquino government’s ‘noynoying’ on Earth Day amidst series of protests condemning environmental destruction by the “rich and powerful few”.

“For the youth, today is a day of protest,” said Maria Paula Sarigumba, chairperson of the UPLB College of Forestry and Natural Resources Student Council. “We witness how the likes of Henry Sy continuously gain millions of profit at the expense of our environment. What’s at stake here is our future.”

“The environment is one of our most precious inheritances from the present generation,” Sarigumba said, “We will not allow that our children can no longer thrive in an environment with clean air, potable water and beautiful biodiversity because corporate greed extracted all our rich natural resources in the name of profit.”

“Aside from the Baguio tree balling that will pave the way for SM Baguio expansion, we are also condemning Henry Sy’s land grabbing in Hacienda Looc, which will convert chiefly agricultural lands to golf courses, club houses and ports,” said Carla Bertulfo, member of Kabataan Partylist-Southern Tagalog.

Bertulfo expressed support with the on-going protest of farmers and fisher folks in the four barangays covered by the Hacienda Looc in Nasugbu, Batangas. They condemned SM Development Corporation’s land-use conversion affecting 2,052 farmers in Barangay Calayo alone, Bertulfo added.

Meanwhile, the protesters also called for the scrapping of the Mining Act 1995, which they accused of legalizing foreign large-scale mining companies’ “plunder” of domestic mineral resources. “The crafting of the People’s Mining Bill is a breakthrough and, thus, our prime advocacy on mining issue,” Bertulfo said.

“The bill, unlike the existing Mining Act, is centered on people’s welfare and environmental sustainable development rather than profit motive,” she added.

On the glaring environmental destruction, the protesters expressed dissatisfaction towards the Aquino government’s “lack of appropriate action”. “As usual, Mr. Aquino is ‘noynoying’ on this day. Instead of upholding national patrimony and environmental protection, he turned a blind eye on the potential coral reef destruction in Palawan due to Balikatan exercises’ plans to have live ammunitions underwater,” she continued.

“We are resolved to bring the issue of environmental destruction to a widespread protest. This is the beginning of our series of protest actions that will culminate on May 1, as we celebrate international Labor Day,” Bertulfo said. ###

For further details, please contact Christina Madeja at 09058915908 or visit http://www.anakbayanuplb.wordpress.com

References:

Maria Paula Sarigumba, UPLB CFNR Student Council, 09159960612

Carla Bertulfo, Kabataan Partylist-ST, 09057724737


ANG INIIIIIT!

 

"P125 dagdag-sahod across the board nationwide, ipatupad!". Ang larawang ito ay kuha sa opisina ng OLALIA sa Timog Katagalugan.

ANG INIIIIIT!

Mainit na rin ba ang ulo mo sa noynoying ng gobyerno, mga komprador-negosyante at mga dayuhang kumpanya? Sa kawalan ng disenteng trabaho at pasahod laluna sa mga nagsipagtapos ngayong Abril?

ISAMBULAT ANG ATING NAGKAKAISANG TINIG SA MAYO UNO, ARAW NG MGA MANGGAGAWA!

Dumalo at magpadalo sa mass meeting sa Abril 19, 2012. Agenda:
1. Labor situation
2. Build up activities (Earth Day, Graduation, AKLAS, END 101, etc.)
3. Presentation of MAy 1st Regional Protest conduct
4. Other matters


Kundenahin ang panibagong crackdown sa mga progresibong samahan sa Southern Tagalog! –KASAMA-TK

PANIBAGONG CRACKDOWN SA MGA PROGRESIBONG SAMAHAN SA SOUTHERN TAGALOG

Axel Pinpin, a peasant leader and a nationalist poet.

Sa Abril 28 ay ika-6 na taon ng pagdukot sa pangkalahatang kalihim ng Kasama-TK na si Axel Pinpin at apat (4) pa niyang kasamahan sa Tagaytay City ng mga di-kilala at armadong kalalakihan na kalaunan ay makikilalang mga elemento ng Naval Intelligence Security Force at Police Regional Office-CALABARZON.

Tatlong (3) gabi at dalawang (2) araw silang itinago, tinortyur at ininteroga bago iniharap sa media bilang mga top ranking officials ng New People’s Army na diumano’y nakikipagsabwatan noon sa mga rebeldeng sundalo ng grupong Magdalo, na pinamunuan ng ngayo’y Senador na si Antonio Trillanes, para pasabugin daw ang magaganap na rali sa Mendiola sa Pandaigdigang Araw ng mga Manggagawa.

Mayo 5 na nang dalhin sa korte sina Axel Pinpin at sinampahan ng kasong Rebelyon.

Pagkalipas ng 28-buwan, na-dismiss ang kaso at pinalaya sila dahil ayon sa Regional Trial Court Branch No 18 sa Tagaytay City ay hindi sapat ang ebidensya para patunayan ang ipinaparatang ng estado kina Axel Pinpin at mga kasamahan niya.

Alex Arias, chairperson of Pagkakaisa't Ugnayan ng mga Magsasaka sa Laguna.

Abril 7, ilegal na inaresto si Alex Arias, tagapangulo ng PUMALAG (provincial chapter ng Kasama-TK sa Laguna) ng elemento ng 1st Infantry Batallion ng Philippine Army. Isinasangkot siya at ang apatnapu’t dalawa (42) pang pangalan sa kasong Kidnapping with Murder kay PFC Eriberto Eclaveao ng Philippine Army at isa pang alias Ka Troy na diumano ay naganap noong Mayo 27, 2007.

Ang kaso ay isinampa sa Mauban, Quezon at tinanggap ng Asst Provincial Prosecutor na si Joel Angelo Putong. Nasa RTC Branch No 64 ngayon ang kaso sa ilalim ni Judge Rodolfo D. Obnamia, Jr.

Bago ito, noong Abril 3, ilegal ring inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG-PNP) si Reynante Gamara. Ang warrant of arrest niya ay kaparehong mandamyento de aresto na ginamit kay Alex Arias.

Sa testimonya ng witness na si Erwin Rosales, diumano’y rebel returnee, isinasangkot niya ang mga pangalang: Rosemarie Domanais, Tirso Alcantara, Dionisio Almonte, Romel Riza, Alex Arias, Raul Razo at Andrea Rosal, at tatlumpu’t anim (36) pang pawang mga alyas.

Kabilang sa Warrant of Arrest at bahagi ng testimonya ng testigo ang pagbanggit sa pangalang “Ka Axel”.

Bukod sa katawa-tawa, higit na nakakapangamba ang ganitong kabobohan ng umiiral na judicial process sa bansa dahil sa ginawang pagtanggap ng korte sa mga pangalang pawang alyas bilang mga akusado sa isang krimen.

Lumalabas ngayon na sinumang magustuhan ng estado na arestuhin dahil pinaghihinalaan siyang gumagamit ng ganitong alyas o nagkataong ito ang tunay nyang pangalan — ay hindi na ligtas sa nabanggit na kasong Kidnapping with Murder.

Typographical error man o malisyosong sinadya ang paggamit sa pangalang “Ka Axel” — mariing kinukondena ng KASAMA-TK ang panibagong gawa-gawang kasong ito na sa katutohanan ay tumatarget sa mga progresibong samahan at lider sa rehiyon ng Southern Tagalog at buong bansa.

Kung pahihintulutan ng Korte ang ganitong buktot na pakana ng PNP at AFP, tiyak na magmumukang karnabal ng mga pasistang payaso at komikerong hukom ang mga korte sa bansa. Halimbawa, kung isasangkot si Axel Pinpin dahil kikilalanin ng korte na siya rin ang “Ka Axel” sa kasong nabanggit, kasalukuyan siyang nakakulong sa Camp Vicente Lim noong mangyari ang sinasabing pangingidnap at pamamaslang.

Ganitung-ganito rin ang maitim na disenyo ng pagsasampa sa gawa-gawang kaso laban sa ST-72 na na-dismiss na rin noong nakaraang buwan.

Kailangang alalahanin din ang ginawang pakyawang pag-aakusa sa 27-indibidwal sa probinsya ng Batangas noong 2008 at ang 62-indibidwal sa lalawigan ng Rizal noong 2009. Pawang na-dismiss ang mga nabanggit na kaso.

Kung gayon, kailangang kagyat na ibasura ng RTC Branch No 64 sa lalawigan ng Quezon ang gawa-gawang kasong ito upang matigil ang mga ilegal na pag-aresto at pagbibilanggo sa mga inosenteng sibilyan. Kailangang higit na maging mapagbantay ang mamamayan sa maruming pakana ng pasismo ng gobyerno na nakakubli sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng Armed Forces of the Philippines.

PALAYAIN SI KA ALEX ARIAS AT REYNANTE GAMARA! PALAYAIN ANG LAHAT NG BILANGGONG POLITIKAL!

KUNDENAHIN ANG PANIBAGONG CRACKDOWN SA MGA PROGRESIBONG SAMAHAN SA SOUTHERN TAGALOG!

KARAPATAN NG MAMAMAYAN, IPAGLABAN!

__________

Dagdag na Tala:

Mga alyas na nasa Warrant of Arrest:

Kuba, Ces, Alex, Louie, Fay, Nick, Buth, Boyong, Mike, Gerald, Jing, Bibet, Nomer, Sergio, Mark, AJ, Ramon, Benhur, Anton, Jerry, Bitoy, Rico, Memong, Philip, Sandra, Jomel, Olive, Boy, Seven, Iloy, Bing, Ronron, Regie, Sarim, Axel, Arly


Anakbayan-University of the Philippines Los Banos

March 13, 2012

By Salud Sakdal and Benedicto Algabre

This essay came from Jose Maria Sison’s A Note on the Occupy Movement

A spectre is haunting the neoliberal world order. The IMF-WB, the G7 leaders, the economists and their allies in the semi-colonial states have entered into a holy alliance to exorcise the Occupy Movement worldwide.  But it is the anarchistic tendency within the Occupy Movement that needs exorcising. This is not a shot at sectarianism. It is about going back to the painful split between the anarchists and the Marxists whose stakes back then are being repeated in the discourse and practice of the current Occupy Wall Street and similar movements. Today, more than ever, we need to sharpen the line separating the revolutionary road to social change and the pseudo-pro activism of the post-political activists who insist on challenging everything with the effect of leaving things exactly the…

View original post 4,978 more words