Talumpati Hinggil sa PAGBASA AT TUGON NG TIMOG KATAGALUGAN SA SONA NI AQUINO


Tugon ni G. LEo XL Fuentes sa SONA ni Aquino noong Hulyo 25. Ang kabuuang transcript ng kanyang talumpati ay matutunghayan sa ibaba.

PAGBASA AT TUGON NG TIMOG KATAGALUGAN SA SONA NI AQUINO

Talumpati ni XL Fuentes

Pangkalahatang Kalihim ng BAYAN-TK

Hulyo 25, 2011| 4:20PM

San Pedro Laguna

Mga kasama narinig natin ang pag-ubo ni Aquino hindi dahil sa kanser sa paninigarilyo kundi dahil sa kanser ng kronikong krisis panlipunan, sa lipunang Pilipino.

Mga kasama mga kababayan ako po si XL Fuentes, ang Pangkalahatang Kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan-Timog Katagalugan.

Iisa-isahin natin ang kakabanggit pa lamang ni Aquino na mga patakaran at  mga programa na di-umano’y kanyang nagawa.

Mga kasama mga kababayan, si Aquino ay nagmamayabang kanina na ang dredging sa Laguna Lake ay kanyang tinutulan: SINUNGALING ang katagang iyon ni Aquino. Ito ang mamamayan na tumutol sa Laguna Lake dredging dahil papalayasin ang mamamayan ng Timog-Katagalugan.

Sinasabi ni Aquino na tayo raw ay magbayad ng tamang buwis, hindi ba’t sa pang-araw-araw, sa bawat pagbili natin, sa mga kasamahan nating tsuper na nagpapagasolina, ay hindi lang tama kundi labis-labis pa na buwis an gating ibinabayad dahil sa 12% E-VAT na nagpapahirap sa mamamayan?

Sinasabi ni Aquino na binuwag na ang sistemang “padrino” sa gubyernong ito. Muli sinasabi nating sinungaling si Aquino, sinungaling dahil alam natin na ang gabinete ni Aquino ay gabinete ng KKK, ng ke-eskwela katulad ni Secretary ni Luistro, ka-inuman at kabarilan. Muli isang malaking kasinungalingan.

Ang tema ng pagkilos noong Hulyo 25 ay nagpapakita ng maagang pagkalantad ng Rehimeng US-Aquino: isang gobyernong Papet, PAista, Pahirap at Tuta sa dayuhan at interes ng iilan.

Sinasabi ni Aquino mga kasama mga kababayan kalsadang matino daw ang binigay ng kanyang gubyerno sa mamamayan, anung klaseng kalsada ang binigay niya sa mamamayan ng TK: kalsadang naniningil ng labis-labis na halaga katulad ng SLEX TOLL FEE. Mula 80 tumaas hanggang 200 at mahigit pa. Ito ang kalsada ni Aquino, kalsada ng mga dayuhang korporasyon, kalsada ng mga mayayaman, kalsada na pumipiga ng dugo’t pawis ng mamamayan.

Pinagmamayabang ni Aquino ang pagbibigay ng pabahay sa mamamayan, pero ang mga kasama na natin dito mula sa SouthVille ang makapagsasabi kung anung klaseng bahay at kung anung klaseng buhay ang kanilang dinaranas doon sa relocation sites: walang kuryente, walang tubig at higit sa lahat walang hanapbuhay. Ang mayroon lamang doon ay ang mga military at mga kapulisan na nandarahas sa mga mamamayan ng Timog-Katagalugan at sambayanang Pilipino.

Kanina sinasabi ni Aquino at kitang-kita natin ang prayoridad ni Noynoy Aquino ay di-umano daw ay AFP-modernization: ang AFP o ang military ay patuloy pa ring binibigyan ng malaking badyet ng gubyernong ito at ang resulta nito ay ang kabawasan sa serbisyong panlipunan katulad sa edukasyon.

Naranasan natin nitong nakaraan na taon ni Aquino ang pinakamataas na pagkaltas sa badyet sa edukasyon sa buong kasaysayan.

Pinapangalandakan din kanina ni Aquino na ang kanyang gubyerno ay maka-manggagawa daw. Maka-manggagawa bang maituturing ang gubyernong ito kung saan ang makatarungang panawagang P125 na dagdag sahod na dekada mahigit ng ipinaglalaban ay hindi pa rin naisasabatas? Habang patuloy ang pagpiga ng mga kapitalista ng super-tubo sa ating mga manggagawa sa pamamagitan ng mababang pasahod at dusting kalagayan sa mga pagawaan.

Sinasabi ni Aquino kanina na tumataas daw ang produksyon sa sektor ng agrikultura, nagpaulan  na naman si Aquino ng mga sinalamangkang datos at programa upang ilihis ang usapin  ng kawalan ng lupa ng mga magsasaka.

Ni isang beses hindi natin napankinggan ang isyu o suliranin ng Hacienda Luisita. Sino sa inyo rito  ang nakakarinig? Malinaw ang aking dalawang tenga at ang tenga ng aking mga kasama at ng malawaka na hanay ng mamamayan ng Timog Katagalugan. Ni isang punto hindi binanggit ni Aquino ang problema sa kawalan ng lupa. Taktika ni Aquino na ilihis, idiskaril at itali sa usapin ng rice importation, sa usapin ng binhi, at ng abono.

Bakit ba tayo nag-iimport ng palay? Hindi ba’t dahil walang mapagtatamnan ang mga magsasaka natin?! Aanhin natin ang mga abono, aanhin natin ang mga binhi kung walang lupang mapagtatamnan mga magsasaka?

Sinasabi ni Aquino, na hahabulin niya daw ang mga tiwali. Puro lamang patutsada ang narinig natin patungkol sa nagdaang rehimen. Noong nakaraang taon halos ganyan ding mga kataga, halos ganyan ding mga patutsada ang sinabi ni Aquino sa atin.

Pero, niisang kaso ng Extra Judicial Killings ay mayroon na po bang nabigyang katarungan? Wala pong katarungang maigagawad ang gubyernong ito ni Aquino.  Ang katarungang pa ay  naigagawad mula doon sa kanayunan. Ang pagpaslang sa tagapangulo ng BAYAN-Batangas na si Kenneth Reyes ay hindi nagawaran ni Aquino ng katarungan. Ibang gubyerno pa ang nagawad ng katarungan sa brutal at patraydor na pagpaslang kay Kasamang Kenneth.

Wala ring nabanggit si Aquino hinggil sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP—ang dalawang gubyernong nagdidigmaan sa loob ng bansa natin.

Imbes na talakayin at tukuyin ang ugat ng armadong tunggalian sa lipunan, nanatiling bingi at bulag ang gubyerno ni Aquino.

Sa ganitong kalagayan mga kasama mga kababayan lalo lamang lumilinaw na sa ilalim ni Aquino ay walang pagbabago. Batay sa ating mga narinig at sa praktikang panlipunan, napatunayan natin ang katumpakan ng pambansa-demokratikong pagsusuri—na puro kasinungalingan lamang ang sasabihin ni Aquino para pagtakpan ang kawalan ng pagbabago.

Kung kaya, tumpak at isang malaking tagumpay ang ating pagdaraos ng Isang linggong protesta. Dinedeklara natin ang tagumpay mula noong lunes Hulyo 18, 2011 nakapagtayo tayo ng 50 mahigit na protest camp sa buong rehiyon. Sa kabila ng marahas na pagbuwag sa ating protest camp sa bayan ng GMA sa Cavite muli natin itong naitayo at nagtaumpay tayo. Napagtagumpayan din natin ang Tigil Pasada noong Hulyo 20, 2011 kung saan napabatid natin hindi lamang sa rehiyon, maging sa antas pambansa at lalo na sa gubyernong ito ni Aquino ang ating paninindigan at panwagan.

Sa kabila ng matinding sikat ng araw at  hagupit ng bagyo kahapon, napagtagumpayan natin ang Martsa ng Bayan at ang ating cultural Night.

Sa kabila ng mga panunupil sa buong rehiyon tayo ay patuloy na nagtatagumpay. Sa lalawigan ng Cavite tatlong beses silang hinarang ngayong araw, pero patuloy nating naigiit at nagtagumpay tayo.Sa lalawigan ng Rizal sa kabila ng dalawang panghaharang ng pinagsanib na pwersa ng pulis at militar napagtagumpayan nating makalusot. Sa lalawigan ng Batangas at Quezon sa kabila ng bata-batalyong militar na nakapakat tayo ay mayroong mga pagkilos din doon sa mga oras na ito. Patunay lamang ito na patuloy ang paglawak ng pambansa-demokratikong kilusan sa rehiyon at sa buong bansa.

Kung kaya mga kasama mga kababayan itaas natin ang ating mga kamao bilang tanda ng ating tagumpay at bigyan natin ng pinakamataas na pagpupugay at pagkilala ang lahat ng martir ng pambansa-demokratikong pakikibaka gayundin ang mga kasama na nagpapatuloy sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Sapagkat tanging sa pambansa demokratikong pakikibaka lamang matatamasa ng mamamayan ang isang buhay na maalwan at walang pagsasamantala. Mabuhay ang pambansa demokratikong pakikibaka ng mamamayan!

ANG TAO ANG BAYAN, NGAYON AY LUMALABAN!!!

TIMOG KATAGALUGAN, TULOY-TULOY ANG LABAN!!!

Advertisements


We know you want to speak up. Share your insights here...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s