Tatlong dahilan bakit kailangang lumahok sa SONA ng BAYAN sa Hulyo 25


EDUKASYON SA ILALIM NI PNOY, NASA KUMUNOY!

Lubhang tumitindi ang krisis sa edukasyon sa ilalim ng rehimeng US-Aquino. Patuloy na dumarami ang mga kabataang hindi nakakapag-aral. Sa bawat 100 estudyanteng pumapasok sa Grade 1, 66 lamang ang nakakapagtapos ng Grade 6, at 43 lamang ang nakakapagtapos ng hayskul. Pagdating sa kolehiyo, patuloy ang paglobo ng bilang ng mga dropout.

Nananatiling napakaliit ng budget na inilalaan ng gobyerno sa edukasyon na siyang hudyat ng lubhang pag-aabandona nito sa tungkuling bigyang edukasyon ang sambayanan. Dulot nito, kaliwa’t kanan ang pagtataas ng matrikula at pagpapataw ng mga iligal na bayarin sa mga pribado at pampublikong paaralan. Dagdag pahirap pa ang K+12 ni Noynoy na layuning pagtakpan ang unemployment sa bansa sa pamamagitan ng dagdag 2 taon sa basic education. Lalangkapan ito ng vocational technical na kurikulum upang hubugin ang kabataang Pilipino bilang semi-skilled workers na handang ibenta sa dayuhang merkado.

Higit kailanman, kailangang igiit naitn ang ating karapatan sa edukasyon. Ipinapanawagan natin na dagdagan ang budget sa edukasyon at ibasura ang mga batas at patakarang naglalayo sa mga kabataan sa karapatang tao.

SA ISANG KURAP, DUMAMI ANG MAHIRAP!

Sa kasalukuyan, aabot sa 80% ng populasyon ang lubog sa kahirapan at nabubuhay sa mas mababa sa P104 sa kada araw. Kalahati nito ay arawang nabubuhay sa P18-54 lamang. Pinalala pa ito ng walang patid na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaakibat nito ang pagsirit ng presyo ng langis na umabot na sa 16 na beses ng pagtaas sa unang hati pa lamang ng taong ito. Sasabayan pa ng pagtaas ng pamasahe kabilang na ang singil sa LRT at MRT.

Sa kabila ng mga ito, walang makabuluhang dagdag sahod na ibinibigay ang administrasyon sa mga manggagawang Pilipino. Ni kalahati ng halos P1000 cost of living sa Kamaynilaan ay di mapupunan ng minimum wage na nasa P404 lamang. Patuloy na inaagawan ng lupa ang mga magsasakang Pilipino kabilang na ang mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita na muling pinagtraydoran ng Korte suprema sa pagpanig nito sa HLI administration sa kaso ng pamamahagi ng lupa. Patuloy na inalisan ng tahanan at ikabubuhay ang mga maralita sa pamamagitan ng malawakang demolisyon at mga atake sa kabuhayan.

Itinutulak ng gobyernong ito sa higit na kagutuman hanggang kamatayan ang mamamayang Pilipino. Sa halip na ibigay ang batayang serbisyong panlipunan, kumikiling ito sa interes ng mga dayuhang negosyante sa pagsulong ng ma programang Public Private Partnerships. Walang dapat gawin ang mamamayan kundi magkaisa at tumindig para wakasan ang kahirapan at pambubusabos dulot ng rehimeng US-Aquino.

WALANG MAAASAHAN SA INUTIL, PAHIRAP AT PAPET NA PANGULO!

Matapos ang siyam na taong impyerno sa ilalim ni Arroyo, susi ang unang taong pamumuno ni Aquino upang ipakita sa bayan ang tunay na pagbabago. Ngunit hindi ito ang ginawa ni Noynoy. Nanatili itong manhid sa panawagan ng mga mamamayan.

Hindi nagawa ni Aquino na panagutin si Arroyo at ang mga alipores nito sa kanilang mga kasalanan sa bayan. Sa halip, ipinagpapatuloy ni Aquino ang mga patakarang katulad ng kay Arroyo kabilang na ang sagad-sagaring pagkatuta sa gobyerno ng Estados Unidos.

Dapat nang walisin ang bubog ng basag nang ilusyon ng pagbabago. Wala tayong maasahan sa isang Pangulong asyendero na ang tanging interes ay protektahan ang mga kanyang mga Kamag-anak, Kaibigan at Kabarilan na nasa kapangyarihan kapalit ng pagpapahirap sa sambayanang Pilipino.

Ang hamon sa atin, manindigan at isulong ang isang pambansa demokratikong pakikibaka tungo sa tunay na panlipunang pagbabago. Kung saan sa sama-samang pagkilos, ipaglalaban ng mamamayan ang tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon na siyang tunay na mag-aahon sa atin sa kahirapan. kung saan isusulong ng kabataan ang makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon at kulutra para matamasa ng lahat. sa pamamagitan ng pakikibakang ito, ipagtatagumpay ng sambayanan ang kanilang demokratikong karapatan tungo sa pagkamit ng isang lipunang tunay na malaya, makatarungan at walang pinagsasamantalahan.

Sobra na! Tama na! Labanan ang INUTIL, PAHIRAP SA MASA at PAPET na rehimeng US-AQUINO. Kabataan, manindigan para sa PAMBANSA DEMOKRATIKONG PAGBABAGO!

Advertisements


We know you want to speak up. Share your insights here...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s